سه شنبه, 25 تیر 1398

مرحله اول:  پیش ثبت نام

مراجعه حضوری دانش آموزان همراه با والدین (ارائه کارنامه نوبت اول) برای دانش آموزان میان پایه ضرورت دارد.

مرحله دوم :

شرکت در آزمون (دانش آموزان در آزمون ورودی شرکت خواهند کرد که در مرحله اول و مراجعه حضوری واجد شرایط بوده و صلاحیت های اولیه آنها احراز شده باشد،« پای بندی و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایتمداری ، رعایت شئونات اسلامی و ...»)

مرحله سوم : 

دعوت از دانش آموزانی که نمره قبولی را کسب کرده اند جهت انجام مصاحبه

مرحله چهارم :

ارائه آیین نامه انضباطی و قوانین و مقررات مدرسه و شهرک و دریافت تعهد از دانش آموز و والدین جهت اجرا مفاد آیین نامه  .

مرحله پنجم:

معرفی به واحد امور مالی و انعقاد قرارداد مالی

مرحله ششم :

ارائه مدارک مورد نیاز و یک نسخه از قرارداد مالی به مسئول ثبت نام

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم