سه شنبه, 25 تیر 1398

27فروردین :

حل کتاب کار ص 103و104و105 . 1صفحه املاء از درس پرواز قطره

21فروردین:

ص72 الی 85 کتاب کار ریاضی . ص 31 و32 کتاب کار . 1صفحه جمله سازی از کلمات مختلف . هدیه 2 درس 16و17 پرسیده می شود .

20فروردین :

 رونویسی درس پرواز قطره . 10 جمع و تفریق فرآیندی 3رقمی . 10 جمع و تفریق تکنیکی 3رقمی .

3اسفند :

رونویسی درس پرچم . حل سوالات ریاضی

2 اسفند :

2 خط از کلمات دشوار درس پنجم . 10 جمع فرآیندی 3 رقمی . 10 جمع تکنیکی 3 رقمی .

18بهمن:

10 تفریق فرآیندی سه رقمی . 1 صفحه املاء از درس ایران زیبا . حل برگه ی املا کامل کردنی .

17بهمن:

صفحات 80و81و82 کتاب کار ریاضی حل شود . رونویسی درس ایران زیبا .

16بهمن:

1 خط از کلمات دشوار درس 13 . 10 جمع فرایندی دو رقمی . 10 جمع فرایندی سه رقمی

12 بهمن:

ریاضی ص 94 ده عدد سه رقمی زوج و ده عدد سه رقمی فرد . 1 دیکته از ایران زیبا .

گزارش کار:تدریس سه رقمی و مقایسه در ریاضی زنگ انقلاب به مناسبت شروع دهه فجر .

9بهمن :

کتاب کار علوم ص 7و8و9 . 5سوال ریاضی از فصل 5 کتاب ریاضی رونویسی درس فردوسی .

5بهمن :

درسنامه ی پنجم

درسنامه ی ششم

درسنامه ی هفتم

درسنامه ی هشتم

درسنامه ی نهم

درسنامه ی دهم

27دی:

درسنامه ی اول

درسنامه ی دوم

درسنامه ی سوم

درسنامه ی چهارم

26دی:

تکالیف:ص71و72 کتاب کار ریاضی . تمرین :روخوانی کتاب خوانداری . نوشتن کلمات دشوار درس هنرمند .

21دی:

صرف 10 فعل ، مانند نمونه :
من خوردم / ما خوردیم
تو خوردی / شما خوردید
او خورد / آن ها خوردند

10 سوال از فصل 4 کتاب ریاضی
1 صفحه املا از درس زیارت

20دی:

10 جمله سازی از درس زیارت10  مسئله ساعت20 جمع و تفریق فرایندی

19دی:

حل صفحه 69 و 70 کتاب کار ریاضی رونویسی درس زیارت

12دی:

حل برگه ساعت . عددنویسی از 400تا450 به عدد و حروف . املاء از درس 6و8

11دی:

ریاضی ص65و64 کتاب کار . 1صفحه املاء از درس 7و8 .

گزارش :ریاضی تدریس شد . املاء گفته شد .هدیه های آسمانی کار شد .

6دی:

نوشتن یک خط از کلمات دشوار از همه مهربان تر . سوالات ریاضی در دفتر حل شود .

گزارش :تمرین ریاضی انجام شد . املای کامل کردنی و پای تخته ای به دانش آموزان گفته شد . درس از همه مهربان تر تدریس شد . هدیه ها تدریس شد .

5دی:

10جمله سازی کلمات درس از همه مهربان تر .ریاضی کار ص62. 1 کپی تحقیق علوم

4دی:

فارسی : رونویسی از درس دوستان ما روی برگه A4 به صورت زیر :
1- کلماتی که نشانه ی " ط " و " ظ" دارند به رنگ سبز
2- کلمه هایی که نشانه ی " ح " دارند به رنگ قرمز
3- کلمه هایی که نشانه ی "ت" دارند به رنگ آبی نوشته شوند.
توجه : دختران گلم می توانند برگه ی خود را با یک نقاشی تزیین کنند . به بهترین ها امتیاز داده شده و روی برد کلاسی نصب خواهد شد .
ریاضی : 10 سوال از فصل 4 و ساعت

29آذر:

حل برگه تمرین.املاء به والدین.از عدد 300 تا 320 به عدد و حروف.

گزارش:ساختن اعداد 3رقمی تدریس شد .املاء گفته شد . کتابخوانی و خلاصه گویی داستان انجام شد .

28آذر:

ص61و63 کتاب کار ریاضی از عدد 231 تا 280 به عدد و حروف . 5 جمله سازی .

24آذر:

حل ص59و60 .کتاب کار ریاضی .آدینه.1صفحه املاء.

23 آذر:

10 جمله سازی از درس کلمات دوستان ما . عددنویسی از 150تا 230 به عدد و حروف

گزارش : علوم پرسیده شد .

22آذر:

حل تمرینات ریاضی داده شده . 1صفحه املاء از درس 6و7.

گزارش :پرسش کلاسی ریاضی . پرسش روخوانی . حل تمرینات نوشتاری . نمایش فیلم آموزشی علوم

20آذر:

تمرین های پول . 1 خط از کلمات دشوار درس

گزارش : تدریس اعداد سه رقمی و تمرین پول در کلاس. تدریس کلمت دشوار درس هفتم و حکایت تدریس درس مهمان کوچک هدیه های آسمانی

توجه : امتحان شفاهی زبان در روزهای کلاس زبان در این هفته

14آذر :

تکالیف:ص53کتاب کار.ص48 کتاب ریاضی.1 املای شب .

گزارش:ساعت مبحث نیم و ربع و مسائل دوباره تدریس شد.تقارن یادآوری شد.فارسی:دستور زبان دوره شد.علوم : فیلم آموزشی نمایش داده شد.هنر نقاشی کار شد .

13 آذر :

تکالیف:ص50و51 کتاب کار. 1 خط از کلمات درس کوشا و نوشا .

گزارش : تدریس و تمرین مسائل ساعت . انجام املای خلاق . تدریس روخوانی  درس کوشا و نوشا . هدیه آسمانی تدریس شد و پرسش کلاسی شد .

7آذر :

تکلیف :حل صفحات 22و23و44و52 کتاب کار،10جمله سازی

گزارش:انجام دست ورزی اشکال هندسی ارائه کنفرانس علوم دانش آموزان و تدریس علوم

6آذر :

تکلیف : املاء به مادر گفته شود . حل ص 29و30کتاب کار ریاضی

گزارش : ریاضی تدریس شد و تمرینات حل شد. تمرین املاء در کلاس انجام شد . هدیه های آسمانی تدریس شد .

3آذر :

مرور درس داده شده ی علوم

2آذر :

ص48و49 کتاب کار ریاضی .کپی داده شده انجام شود .یک صفحه دیکته شب

1آذر :

پیک آدینه انجام شود . یک ساعت روخوانی از همه ی کتب درسی .

29 آبان :

دیکته های ریاضی و فارسی انجام شود .

25 آبان :

حل کتاب کار ریاضی 34 و 35 و 36 و 38
10 جمله سازی
2صفحه املا از درس اول تا اونجایی که خوندیم .

24 آبان:

10 سوال ریاضی جمع و تفریق فرآیندی - یک دیکته

23 آبان :

تکلیف :حل ص 40و41 کتاب کار ، یک صفحه املاء از درس پنجم

22 آبان :

تکلیف : حل کتاب کار ص 42و45 . یک خط از کلمات درس جدید نوشته شود .

19 آبان :

گزارش :کاردستی انجام شد ، ریاضی تدریس شد .فارسی نوشتاری تمرین شد .

تکلیف :ریاضی کار ص 35و36 پیک آدینه

18 آبان :

10 جمله سازی از کلمات درس 4 .5 سوال ریاضی

17 آبان :

گزارش :کتاب بنویسیم و روخوانی و دستور زبان درس 4 کار شد . املای تشخیصی گرفته شد .نمایش گردش زمین در کلاس اجرا شد .کتاب کار ریاضی 2 صفحه در کلاس حل شد .

تکلیف : حل ص 37و39 کتاب کار ریاضی . 1 صفحه املاء از درس مدرسه ی خرگوش ها و رونویسی قسمت دوم درس 4

16 آبان :

گزارش :جمع های دوقلو تدریس شد .کلمات هم معنی کار شد .سفره ی حضرت رقیه (س) در نمازخانه ی مدرسه برگزار شد . فیلم آموزشی علوم نمایش داده شد .

تکلیف : کتاب کار ص 24و25 . قسمت اول درس مدرسه ی خرگوش ها رونویسی شود .

15 آبان :

تکلیف :حل صفحات 34و35و36 کتاب ریاضی . نوشتن یک خط از کلمات مشخص شده درس 4 فارسی . 10 ساعت با دقیقه

گزارش :ریلضی تمرین شد . املاء گفته شد . هدیه های آسمانی تدریس شد . برای انجام آزمایش ها به آزمایشگاه رفتند .

12آبان :

تکلیف :10 ساعت با دقیقه ، 10 جمع و 10 تفریق فرآیندی ، 10 جمله سازی پرسشی ، حل آدینه

گزارش : درس 3 علوم تدریس شده و چگونگی به وجود آمدن روز و شب آموزش داده شد. املای کارتی گفته شد . هنر : رنگ آمیزی تمرین شد .

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم