سه شنبه, 25 تیر 1398
  نام نام خانوادگی سمت تحصیلات سابقه درس پایه  
   
   طاهره سعادت وند مدیر لیسانس 31 سال - -  
   بی بی نور  عصمتی معاون آموزشی لیسانس 11 سال - -  
   مهناز
پیوست معاون پرورشی لیسانس 15 سال - -  
   ندا  آذرنیا  معاون انضباطی  لیسانس  18سال - -  
  زهرا  امینی معاون انضباطی  لیسانس 9 سال - -  
   الهه  میر جلیلی  معاون اجرایی فوق لیسانس 7 سال - -  
   سارا  داودی مسوول فناوری فوق لیسانس 7سال - -  
   زهرا کرامت نژاد مربی تربیتی لیسانس 6سال - -  
            - -  
      ا     - -  
  مریم  سیفی دبیر قرآن لیسانس 7 سال قرآن  چهارم و پنجم و ششم  
                 
                 
   مرضیه  بابایی مربی پیش  لیسانس 4 سال کلیه دروس پیش دبستان  
                 
   فریفته  کیهانی آموزگار لیسانس 18 سال کلیه دروس اول  
   بهشته  عباسی نیا آموزگار فوق دیپلم 27 سال کلیه دروس اول  
   مرجان  جیران آموزگار فوق دیپلم 17 سال کلیه دروس سوم  
  صدیقه  متقی آموزگار لیسانس 15 سال کلیه دروس دوم  
  رؤیا چرخگری آموزگار فوق لیسانس 8 سال کلیه دروس دوم  
  معصومه  رضوانمهر آموزگار لیسانس 8 سال کلیه دروس سوم  
   سمیه  مروتی  آموزگار  فوق لیسانس  3 سال  کلیه دروس  سوم  
  سمیه نبی زاده آموزگار فوق لیسانس 3 سال کلیه دروس چهارم  
   فاطمه نصیری آموزگار  لیسانس  5 سال  کلیه دروس چهارم  
  مژگان    تاجیک  آموزگار  لیسانس 18سال ادبیات و ریاضی  پنجم   
    منصوره   تقی پوریان   آموزگار  فوق لیسانس    علوم    پنجم و ششم  
   فهیمه   حیاتی بهار  آموزگار  فوق لیسانس  6 سال  ریاضی  ششم  
                 
                 
   آزاده  محقق دبیر ورزش لیسانس   ورزش اول و دوم و سوم  
   نکیسا  محمایی دبیر ورزش لیسانس   ورزش چهارم پنجم ششم  
      مدرس زبان لیسانس   زبان کلیه پایه ها  
      مدرس زبان لیسانس   زبان کلیه پایه ها  
                 
                 
                 
                 
                 
                 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم