چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 احمدزاده

رضایی

 سالاری

باطنی

 موسوی

 

 

 

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 نوری

سیدصالحی

شایسته

 

 نیک فرجام

موسوی راد

 

 

 تلاش و پشتکار

 ریاحی

شاطری

 

 سرداری

شایسته

ریاحی

 

 

 نسیم دانایی

 بهداد

همت

 

نوری

آزادمنش

موسوی

 

 

 

 

 

آذر ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 ملیکا موسوی

 مه کیا نیک فرجام

زینب موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 زینب اسدی

فاطمه تورانیان

آترینا ریاحی

 

 

 

 

 تلاش و پشتکار

  آریانا گدازی

زینب اسدی

آتنا سرداری

 

 

 

 

 نسیم دانایی

 

 

مه کیا نیک فرجام

فاطمه سالاری

ملیکا موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم