چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

 

بهمن ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 ملیکا موسوی

سرداری

شاطری

 

 

 

 

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

راه پیما 

گدازی

همت

 

 

 

 

 تلاش و پشتکار

  نوری

شایسته

سیدصالحی

 

 

 

 

 نسیم دانایی

 نیک فرجام

 سالاری

 

 

 

 

 

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 مهسا موسوی

 سالاری

تورانیان

 باطنی

ملیکا موسوی

شاطری

 

 

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 زینب موسوی

 نوری

 احمد زاده

 شایسته

 قلی زاده

سرداری

 

 

 تلاش و پشتکار

 گدازی

شایسته

سیدصالحی

 بهداد

 اسدی

 راه پیما

 

 

 نسیم دانایی

 نیک فرجام

 نوری

آزادمنش

 زینب موسوی

ملیکا موسوی

 سالاری

 

 

 

 

 

 

آبان ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 

 

 ثنا باطنی

زهرا نوری

فاطمه سالاری

 

  آریانا گدازی

ریحانه محمد تقی پور

مه کیا نیک فرجام

 فاطمه سالاری

سانیا آزادمنش

 نظم در مدرسه و بهداشت

 

 

 زهرا نوری

 همه ی دانش آموزان

 زینب سیدصالحی

 تلاش و پشتکار

 

 

 آریانا گدازی

 همه ی دانش آموزان

 مه کیا نیک فرجام

 نسیم دانایی

 

 

زینب موسوی

ملیکا موسوی

ثنا باطنی

 

همه ی دانش آموزان

 فاطمه سالاری

زینب موسوی

ملیکا موسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم