چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

 

 

بهمن ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

بهار اسدی

 

 

پانیذ همت

 ژینا رشیدی

 آلاله ترکمند

 نظم در مدرسه و بهداشت

 لاوین هوشمند

 

 

 مهدیس قدیمی

 فاطمه حسینی

نرگس وثوقیان

 

 تلاش و پشتکار

 حنانه جلال وندی

 هستی اسماعیلی

 مهرآفرین خراسانی

 فاطمه صفایی

 

 نسیم دانایی

 رومینا جهانگیری

 ریحانه علوی

 غزاله یوسفی

 آیلین آقایان

 

 

 

 

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

خوشبویی

کمالی

صفایی

بهار اسدی

 عسگریان

 مهدیس قدیمی

 ریحانه کمالی

سما عزیزیان

پرستش جلالی

 جهانگیری

 قدیمی

وثوقیان

عسگریان

 یوسفی

ترکمند

وثوقیان

آقایان

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 اسماعیلی

جلال وندی

 آقایان

حسینی

ترکمند

اسدی

صفایی

قدیمی

حسینی

 یوسفی

علوی

خراسانی

صفایی

اسدی

رشیدی

عسگری

خراسانی

علوی

 

 تلاش و پشتکار

 عزیزیان

همت

وثوقیان

هوشمند

خراسانی

علوی

یوسفی

 فاطمه صفایی

فاطمه حسینی

بهار اسدی

 محمدی

اسدی

عزیزیان

حسینی

 

 نسیم دانایی

خراسانی

یوسفی

جهانگیری

خراسانی

هوشمند

 رشیدی

 خوشبویی

عسگری

 آقایان

اسماعیلی

 همت

 هوشمند

خراسانی

علوی

 

 

 

آذر ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 ژینا رشیدی

پانیذ همت

بهار اسدی

 مهدیس قدیمی

 ریحانه کمالی

سما عزیزیان

پرستش جلالی

 رومینا جهانگیری

مهدیس قدیمی

نرگس وثوقیان

سارینا عسگری

 یوسفی

ترکمند

وثوقیان

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 نرگس وثوقیان

سارینا عسگری

 آلاله ترکمند

ریحانه علوی

مهرآفرین خراسانی

غزاله یوسفی

 پانیذ همت

ژینا رشیدی

 آلاله ترکمند

ریحانه کمالی

 رشیدی

جهانگیری

خراسانی

آقایان

 

 تلاش و پشتکار

 هستی اسماعیلی

 لاوین هوشمند

حنانه جلال وندی

فاطمه محمدی

هلیا خوشبویی

آیلین آقایان

 فاطمه صفایی

فاطمه حسینی

بهار اسدی

 محمدی

اسدی

عزیزیان

همت

 

 نسیم دانایی

رومینا جهانگیری

 ریحانه علوی

 لاوین هوشمند

هستی اسماعیلی

 

 آیلین آقایان

حنانه جلال وندی

مهرآفرین خراسانی

 هوشمند

اسماعیلی

علوی

 

 

 

آبان ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 آلاله ترکمند

لاوین هوشمند

هلیا خوشبویی

حنانه جلال وندی

 

 فاطمه محمدی

 

 پانیذ همت

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 ریحانه علوی

رومینا جهانگیری

سارینا عسگری

فاطمه صفایی

 

 ژینا رشیدی

 حنانه جلال وندی

 

 تلاش و پشتکار

 ریحانه کمالی

مهرآفرین خراسانی

مهدیس قدیمی

 

 هستی اسماعیلی

 ژینا رشیدی

 

 نسیم دانایی

آیلین آقایان

 

 ریحانه علوی

 لاوین هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم