دوشنبه, 27 خرداد 1398

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 ثنا مطلبی

 

 اسما حسینی

 

 پرنیا منشی زاده

 هستی رضاییان

 نظم در مدرسه و بهداشت

 اسرا کلانی

 

 پری چهر ولی پور

 آرمیتا سیدین

 ستایش نجفیان

 تلاش و پشتکار

فاطمه هانی

 

 غزل حسینی

 باران افشار

 ستایش ژاله ناز

 نسیم دانایی

باران اشرفیان پور

 

 ملینا دهقان

  نرگس شریعتی

 اسرا کلانی

 

 

آذر ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 اسرا کلانی

 

 ندا معماری

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 ثمینا رضائیان

 

 ملینا دهقان

 

 

 تلاش و پشتکار

 نرگس شریعتی

 

 

 ستایش نجفیان

 

 

 نسیم دانایی

آرمیتا سیدین

 

 باران اشرفیان پور

 

 

 

 

 

 

آبان ماه

 برترین در

 هفته اول

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 آرمیتا سیدین

نرگس شریعتی

 

 ثنا کاشانی

 

 باران افشاری

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 ملینا دقان

فاطمه مرادی

 

 باران اشرفیان پور

 اسرا کلانی

 

 تلاش و پشتکار

 اسما حسینی

ندا معماری

 

 فاطمه هانی

 ستایش ژاله ناز

 

 نسیم دانایی

 اسرا کلانی

پرنیا منشی زاده

 

 ریحانه سالاری

 زینب نوفرستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم