چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

 

دی ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 کیمیا ابراهیمی

صبا اصفهانیان

ستایش ابراهیمی

ریحانه باقری

 

 ریحانه باقری

 صبا اصفهانیان

کیمیا ابراهیمی

ستایش ابراهیمی

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 حنانه رضایت

 مائده شکیبامننش

 

 هستی مبارکی

ریحانه سرافتی

 

 

 

 تلاش و پشتکار


 مانا کیانی

 

 زهرا منصوری

ستایش باطنی

 

 

 

 

 نسیم دانایی

ستایش ابراهیمی

 

 ریحانه باقری

 

 

 

 

آذر ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 رقیه لاری

مریم سبزمیدانی

 

 

 

 

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 حنانه رضایت

 مائده شکیبامننش

 

 

 

 

 

 تلاش و پشتکار

کیمیا ابراهیمی

 مانا کیانی

 

 

 

 

 

 

 نسیم دانایی

ستایش ابراهیمی

 صبا اصفهانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان ماه

 برترین در

 هفته اول

 

 هفته دوم

 هفته سوم

 هفته چهارم

 مسؤولیت پذیری

 ستایش ابراهیمی

مانا کیانی

 

 صبا اصفهانیان

کیمیا ابراهیمی

 ستایش ابراهیمی

صبا اصفهانیان

 

 نظم در مدرسه و بهداشت

 کیمیا ابراهیمی

مایده شکیبامننش

 

 مائده شکیبامننش

ریحانه باقری

 کیمیا ابراهیمی

ریحانه سرافتی

 

 تلاش و پشتکار

یاسمین زهرا شفیعی نژاد

هلنا رضاییان

 

 ستایش ابراهیمی

ریحانه سرافتی

 یاسمین زهرا شفیعی نژاد

رقیه لاری

 

 نسیم دانایی

عسل سرلک

ریحانه باقری

کیمیا ابراهیمی

صبا اصفهانیان

 

 صبا اصفهانیان

عسل سرلک

ریحانه باقری

 عسل سرلک

مائده شکیبامننش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم